TK Music Lab logo
EN: TK Music Lab is a musical exchange project between Carn to Cove and Music Hub. Since 2022, a group of musicians from Cornwall (UK) and Sibiu (RO) have been working to compose a new piece of music that captures traditional elements of each region while exploring contemporary and pop genres.
RO: TK Music Lab e un proiect de cooperare muzicală între Carn to Cove și Music Hub. Începând din 2022, un grup de muzicieni din Cornwall (UK) și Sibiu (RO), au lucrat împreună la compunerea unei piese muzicale care include elemente tradiționale din fiecare regiune, explorând în același timp și muzica pop și contemporană.
EN: Uhm... My role in this project was to assist in writing the grant application for British Council, attend zoom meetings, create the logo, take photos, publish a zine to document our stories, and contribute in maintain the collaboration beyond the first year of funding.
RO: Uhm... Rolul meu în proiect a fost să particip la scrierea cererii de finanțare pentru Consiliul Britanic, să particip la întâlniri pe zoom, să creez logo-ul, să fac fotografii, să public un zine pentru documentarea poveștilor și să contribui la menținerea colaborării și mai departe de primul an de finanțare.

Other projects

Back to Top